درباره Cryptolux

CryptoLux

جامعه‌ی کوین

CryptoLux شبکه‌ی پرداخت مالی و مستقلی است که به طور ویژه برای کاربران مستقل ساخته شده و تراکنش‌ها را به طور سریع و امن انجام می‌دهد. CryptoLux ارز دیجیتالی توزیع‌شده‌ی مبتنی بر بستر زنجیره بلوکی‌ای فراهم می‌کند که مقرراتش را خود به وجود می‌آورد. این سیستم، سامانه‌ای کامل را برای پرداخت فراهم می‌کند که بر اساس ناشناس بودن و شفافیت بنا شده است. تراکنش‌های مالی این سیستم، هزینه‌ای نخواهند داشت. مقدار ارز، CryptoLux به ۴۲ میلیون سکه‌ی دیجیتالی محدود شده است. عرضه‌ی اولیه‌ی این ارز (مجموعه ۷ میلیون سکه)، با نقشه‌ی راه ما محافظت می‌شود و توسعه پیدا می‌کند؛ نقشه‌ی راهی که ساختاری بی‌نقص دارد. سیستم پرداخت مالی ما بسیار امن است. به دلیل استفاده از تکنولوژی زنجیره‌بلوکی، هک کردن یا تقلب در این سیستم کاملا ناممکن است. CryptoLux از نماد CLX برای ارز دیجیتالش استفاده می‌کند و با چشم‌انداز عالی‌ای که از آزادی مالی، حرفه‌ای و پایدار دارد، صنعت ارزهای دیجیتال را دگرگون خواهد کرد.

 دانلود صفحه‌ی سفید  دانلود صفحه‌ی سفید  دانلود صفحه‌ی سفید  دانلود صفحه‌ی سفید  دانلود صفحه‌ی سفید  دانلود صفحه‌ی سفید  دانلود صفحه‌ی سفید  دانلود صفحه‌ی سفید  دانلود صفحه‌ی سفید  دانلود صفحه‌ی سفید  دانلود صفحه‌ی سفید  دانلود صفحه‌ی سفید
REWARDING
پاداش‌دهی

CLX، ارزی با «تضمینِ گرو» است. به عبارت دیگر، این ارز به دارندگان حق اعتبارسنجیِ سیستم زنجیره‌بلوکی و کسب سود به ازای گروگذاری‌شان را می‌دهد. این امر، باعث می‌شود که سود دارندگان ارز بالاتر برود. سهم‌تان ار این هفت میلیون CLX عرضه اولیه را بگیرید و عضوی از این جامعه باشید. CLX

LIGHT FAST TRANSACTIONS
تراکنش‌های سبک و سریع

CLX با سیستم زنجیره‌ی بلوکی‌اش که در حد اعلایی از کیفیت قرار دارد، می‌تواند ظرف چند ثانیه از شخصی به شخص دیگر انتقال پیدا کند. می‌توانید با این سیستم مطمئن شوید همین که سامانه تراکنش‌تان را تایید کند، مبالغ‌تان را دریافت خواهید کرد.

MINIMUM TRANSACTION FEES
حداقل هزینه‌ی تراکنش

نقل و انتقالات در CryptoLux هزینه‌ای ناچیز لازم دارند. این هزینه که فرستنده تقبلش می‌کند، به اشخاصی می‌رسد که با تایید کردن تراکنش‌های در حال انتظار، شبکه را پشتیبانی می‌کنند.

DECENTRALIZED
توزیع‌شده

دیتابیس این ارز را هیچ گروه یا شخصی کنترل نمی‌کند و کسی نمی‌تواند در آن دست ببرد. این دیتابیس، به طور کامل در دسترس عموم است. شما به عنوان سرمایه‌گذار CryptoLux، تنها با سیستم زنجیره بلوکی ارتباط مستقیم خواهید داشت و از تمام اشخاص ثالث یا فاکتورهای موثر دیگر، مستقل خواهید بود.