Giới thiệu Cryptolux

CryptoLux

Cộng đồng Tiền Coin

CryptoLux là mạng thanh toán tài chính độc lập, được tạo ra đặc biệt cho người dùng độc lập, cung cấp các giao dịch nhanh chóng và an toàn. CryptoLux cung cấp một loại tiền điện tử phi tập trung, tự điều chỉnh và dựa trên nền tảng chuối khối (blockchain) độc đáo. Hệ thống này cho phép một hệ thống thanh toán hoàn chỉnh dựa trên các giao dịch vô danh và minh bạch mà không có bất kỳ khoản phí giao dịch nào. Nguồn CryptoLux được giới hạn trong 42 triệu đồng coin, bảo vệ và tăng cường các khoản đầu tư Initial Coin Offering (tổng cộng là 7 triệu đồng coin) bằng cách thực hiện theo Bản đồ Đường đi có cấu trúc chặt chẽ của chúng tôi. Mạng thanh toán tài chính của chúng tôi rất bảo mật và an toàn, không thể bị tấn công phá hoại (hack) hoặc giả mạo, do công nghệ dựa trên nền tảng Chuỗi khối (Blockchain). CryptoLux đang sử dụng biểu tượng tiền tệ CLX và nó làm cách mạng hóa ngành công nghiệp thông qua một tầm nhìn tuyệt vời về sự ổn định, tự do về chuyên môn và tài chính.

 Tải về Giấy trắng  Tải về Giấy trắng  Tải về Giấy trắng  Tải về Giấy trắng  Tải về Giấy trắng  Tải về Giấy trắng  Tải về Giấy trắng  Tải về Giấy trắng  Tải về Giấy trắng  Tải về Giấy trắng  Tải về Giấy trắng  Tải về Giấy trắng
REWARDING
Phần thưởng

CLX là một loại đồng coin làm bằng chứng về cổ phần, có nghĩa là nó cho phép chủ sở hữu quyền xác nhận các giao dịch blockchain và kiếm lợi nhuận trên cổ phần của họ, dẫn đến lợi nhuận thậm chí nhiều hơn. Trở thành một phần của nó bằng cách lấy phần của bạn trong số 7 triệu đồng CLX được phát hành trong đợt bán ICO.

LIGHT FAST TRANSACTIONS
Giao dịch nhanh chóng

Là một loại đồng coin dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain) tiên tiến hiện đại nhất, CLX có thể được gửi từ A đến B trong vài giây, đảm bảo tiền của bạn sẽ có sẵn ngay sau khi mạng xác nhận giao dịch.

MINIMUM TRANSACTION FEES
Phí Giao dịch Tối thiểu

Việc chuyển tiền CryptoLux yêu cầu một khoản phí giao dịch rất nhỏ, do người gửi thanh toán và được tiến hành bởi các cá nhân đang sao lưu mạng bằng cách xác nhận các giao dịch đang chờ xử lý.

DECENTRALIZED
Phi tập trung

cơ sở dữ liệu đồng coin không bị kiểm soát hoặc liên kết với bất kỳ nhóm hoặc bên nào và nó hoàn toàn mở cho công chúng rộng rãi. Là một nhà đầu tư của CryptoLux, bạn sẽ có một kết nối trực tiếp với blockchain, độc lập với bất kỳ bên thứ ba hoặc các yếu tố ảnh hưởng nào.